28.04.2022

Omaperhe-palvelua pilotoidaan ensi syksynä

Valtakunnallista sähköistä perhekeskusta rakennetaan parhaillaan. Perheitä palveleva kokonaisuuden nimeksi on valittu Omaperhe (omaperhe.fi). Fyysisen perhekeskuksen tapaan sähköinen perhekeskus kokoaa yhteen perheille tarkoitettuja palveluita, toimintaa ja tukea. Organisaatiot ja käyttäjät pääsevät pilotoimaan Omaperhe-palvelua syksyllä.

Sähköinen perhekeskus otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan perheellisten ja perhettä perustamassa olevien kokonaisuus eli Omaperhe. Myöhemmin mukaan tulevat nuorten asiointikokonaisuus ja ammattilaisten käyttöön tarkoitettu kokonaisuus.

Omaperheen osalta ensi syksynä tehdään kuuden viikon pituinen pilotointijakso, johon voivat osallistua sähköisen perhekeskuksen kehittämisessä mukana olevat hyvinvointialueet. Pilottia varten alueiden peruspalveluiden piiristä etsitään organisaatioita, jotka voisivat toimia viestinviejinä loppukäyttäjien suuntaan.

Pilotointi tarkoittaa Omaperheen koekäyttöä oikeassa ympäristössä. Alueiden organisaatioille ja loppukäyttäjille pilotointi antaa mahdollisuuden oppia Omaperheen toiminnoista, sisällöstä ja alueiden palveluista. Pilotoinnilla pyritään kartoittamaan sitä, kuinka Omaperhe toimii ja kuinka sitä voitaisiin jatkokehittää loppukäyttäjien tarpeet täyttäväksi kokonaisuudeksi. Pilotin tarkoitus on saada varmuus siitä, että järjestelmä toimii kuten pitää.

”Pilotoinnin merkitys palvelun kehityksessä on olennainen ja sen perusteella saadaan aitoon käyttöön perustuvaa palautetta. Näin palvelua voidaan kehittää asukkaiden ja ammattilaisten toivomaan suuntaan. Pidän myös merkittävänä saavutuksena sitä, että kansallista palvelua pilotoidaan vain vuosi kehityksen käynnistymisestä”, kertoo DigiFinlandin hanke- ja kehitysjohtaja Jenny Vuollet.

Pilotointi tullaan suorittamaan hallitusti ja rajatusti. Pilotoinnin suunnittelua ja toteuttamista varten kokoamme parhaillaan pilottiryhmää projektiryhmään kuuluvien alueiden edustajista. Työryhmän tehtävänä on laatia realistinen pilotointisuunnitelma, toteuttaa pilotointi omalla alueellaan ja avustaa toisia alueita, raportoida muutos- ja parannustarpeita sekä tehdä ehdotuksia Omaperheen jatkokehittämiseksi.