24.05.2024

Isät hoitavat pieniä lapsia yhä enemmän ja itsenäisemmin kuin aiemmin – Omaperhe.fi tukee perheiden tasa-arvoa laajalla asiantuntijatiedolla ja palveluvalikoimalla

Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisen tutkimuksen mukaan isät osallistuvat entistä aktiivisemmin ja itsenäisemmin pienten lasten hoitoon. Isien perhevapaan käyttö on yleistynyt, mikä puolestaan vähentää äitien kotihoidon tuen tarvetta.

Kansallinen Omaperhe.fi-sivusto tukee vanhemmuudessa kaikkia perheellisiä ja perhettä suunnittelevia. Omaperhe auttaa perheiden arjessa ja tukee tasa-arvoa tarjoamalla ajankohtaista tietoa, käytännön neuvoja ja perheiden palveluita. Lapsen tuloon valmistautuminen ja lapsiperhearki on usein erilainen kokemus isälle tai kumppanille kuin synnyttävälle vanhemmalle.

Tutkimustulokset osoittavat, että isät viettävät yhä enemmän aikaa lastensa kanssa, ja käyttävät aiempaa enemmän perhevapaita. Tämä muutos edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja jakaa lastenhoidon vastuuta tasaisemmin vanhempien kesken. Samalla äidit voivat palata työelämään nopeammin, mikä tukee perheiden taloudellista hyvinvointia ja äitien urakehitystä.

Tutkimuksesta myös selviää, että isien itsenäinen hoitovastuu pienistä lapsista on lisääntynyt jo ennen viimeisintä perhevapaauudistusta. Yhä useammin isä hoitaa lasta kotona ja äiti opiskelee tai on töissä. Tutkimus perustuu 1–2-vuotiaan lapsen vanhemmille keväällä 2022 suunnattuun Perhevapaakysely 2022 -väestökyselyyn.

Omaperhe.fi tukee perheitä ja ohjaa oman alueen palveluiden pariin
Omaperhe edistää ja tukee perheiden hyvinvointia tarjoamalla kattavan valikoiman luotettavaa tietoa ja apua moniin perheiden asioihin. Omaperhe tuo perheitä tukevat palvelut helpommin saavutettaviksi, sillä sivustolta löytyy oman hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä järjestöjen, seurakuntien ja valtakunnalliset, kuten Kelan, palvelut.

Nykyään perheet hakevat tietoa verkosta. Omaperhe.fi-palvelua käyttävä voi luottaa siihen, että palvelun sisältö on ajantasaista ja ammattilaisten tuottamaa.

  • Perhe-elämä -sivuilta löytyy vinkkejä ja tukea parisuhteen arkeen ja vanhemmuuteen erilaisissa perhetilanteissa. Sivuilla on myös tietoa ja apua elämän murros- ja kriisitilanteisiin.
  • Vanhemmuuteen valmistautuminen -sivuilla kerrotaan, mitä kaikkea uusi elämänmuutos tuo tullessaan ja miten siihen voi valmistautua.
  • Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen jännittää usein vanhempia. Uuteen elämäntilanteeseen on saatavilla palveluja, työaikajoustoja ja apua. Omaperheen sivuilta löytyy vinkkejä mm. lapsen hoitopaikan hakemiseen, perheiden etuuksiin ja työelämään paluuseen.

. . .

Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen tukien perhekeskus–palvelukokonaisuutta. DigiFinland vastaa Omaperheen tuotannosta ja ylläpidosta ja kehittää sitä yhteistyössä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää: Omaperhe – DigiFinland