30.10.2020

Produktionsuppdatering i Omaolo: fem nya välbefinnandecoachningar och en -granskning samt innehåll på engelska

I Omaolo gjordes den 29.10.2020 en produktuppdatering, varmed en ny välbefinnandekontroll, fem välbefinnandecoachningar och övervakning av förhöjt blodtryck lades till tjänsten. Omaolo expanderade också med nytt innehåll på engelska. Dessutom gjordes flera ändringar i Omaolo som förbättrar användbarheten. 

Ny välbefinnandekontroll 

I och med den nyaste produktuppdateringen i Omaolo kom en välbefinnandekontroll till tjänsten. Välbefinnandekontrollen producerar en analys av invånarens nuvarande situation och hälsa samt risker relaterade till hälsa och välbefinnande. Den ger förslag för att utveckla välbefinnandet och styr vid behov till hjälp. Kontrollen sammanför expertis inom social- och hälsovården. Invånaren får tillgång till välbefinnandekontroll i situationer där man har avtalat om användningen tillsammans med vårdpersonal, och vårdpersonalen har utarbetat en plan i Omaolo för invånaren. 

Fem nya välbefinnandecoachningar i Omaolo

I och med den nya produktuppdateringen finns det fem nya välbefinnandecoachningar i Omaolo – totalt finns det nu tio coachningar i tjänsten. Omaolos välbefinnandecoachningar uppmuntrar till livs- och livsstilsförändringar som ökar välbefinnandet. Coachningarna styr och följer med invånarens framsteg med hjälp av utförda uppgifter. 

Invånaren kan inleda Omaolos välbefinnandecoachning självständigt eller på rekommendation av vårdpersonal. En invånare kan bli rekommenderad coachningar som en del av välbefinnandekontroller och en Hälsokontroll. Hälsokontrollen är utvecklad av Kustannus Oy Duodecim och utvärderar livsstil och psykiskt välbefinnande samt ger en omfattande rapport om hälsotillståndet. Vårdpersonal kan följa med utvecklingen av coachningar som inletts genom hälsokontroll. 

De coachningar som finns tillgängliga i Omaolo.fi är: Motionsprogrammet, Vikthantering, Övningsprogrammet för hälsosam kost, Programmet för att sluta röka och Sömncoaching. De nya coachningarna som har publicerats är Övningsprogrammet för positiv växelverkan i parförhållandet, Övningsprogrammet för att lösa tvister i parförhållandet, Minskning av alkoholintag, Minskning av irritation i vardagen och Övningsprogrammet för barnfamiljer. 

Övervakning av förhöjt blodtryck 

Övervakning av förhöjt blodtryck har lagts till i Omaolo som det första innehållet som är avsett för långvarig övervakning. Invånaren får tillgång till övervakningen i situationer där man har avtalat om användningen tillsammans med vårdpersonal, och vårdpersonalen har utarbetat en plan i Omaolo för invånaren. 

Alla symtombedömningar är tillgängliga på engelska 

Alla symtombedömningar och välbefinnandekontrollen i Omaolo är nu tillgängliga för invånarna på engelska. Förutom detta är även Hälsokontrollen i Omaolo tillgänglig på engelska. 

När invånarna fyller i symtombedömningsformuläret på engelska får de alltid allmänna instruktioner om huruvida de bör söka sig till hälsovården eller inte. På vissa områden kan en symtombedömning som fyllts i på engelska skickas direkt via Omaolo till vårdpersonal. 

Mer information 

Johanna Kurki, utvecklingschef Omaolo
johanna.kurki@digifinland.fi
050 344 0257

Bekanta dig och läs mer: Omaolo.fi »