Anmälan om missbruk

DigiFinland Oy har tillgång till en anmälningskanal om misstänkt missbruk. Syftet med anmälningskanalen är att följa upp god förvaltningssed och etiska verksamhetsprinciper samt att förverkliga ansvarsfullhet i bolagets verksamhet.

Oetisk verksamhet och missbruk kan vara av olika grad: handlingar eller försummelser till följd av vårdslöshet eller okunnighet, avsiktliga eller till och med kriminella handlingar och försummelser. Misstanke om missbruk kan gälla en person, produktion av tjänster, upphandlingar, avtal eller beslutsfattande. Du kan anonymt göra en anmälan om ovan nämnda verksamhet med hjälp av det bifogade formuläret:

Skicka anmälan om missbruk

Vanlig kundrespons hör inte till anmälningskanalen om missbruk. Vi ber er skicka vanlig kundrespons via DigiFinlands normala kanaler för kundrespons (https://digifinland.fi/sv/kontaktinformation/).

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.